Τα στελέχη της διοίκησης του συλλόγου!

Από http://www.nov.gr/
Πρόεδρος
Στέλλα Λαζάρου-Τίγκα
Αντιπρόεδρος
Παναγιώτης Κουταλίδης
Γενικός Γραμματέας
Μάριος Δαραβίγκας
Γενικός Αρχηγός Αθλητικών Τμημάτων
Ρέννος Βελώνιας
Οικονομικός Διαχειριστής
Κωνσταντίνος Ποταμιάνος
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
Παρασκευή Αλευρά-Τζανέτου
Αναπληρωτής Γενικός Αρχηγός Αθλητικών Τμημάτων
Ηλίας Καλδής
Αναπληρωτής Οικονομικός Διαχειριστής
Κωνσταντίνος Ιωαννίδης

 

Μέλη
Γεώργιος Κοκκινάκης
Θεανώ Φρυδά
Σοφία Στρουγγάρη

La Famiglia

Designed and Hosted by Smartcomputer.gr